Kolesarska infrastruktura pri nas je potrebna številnih izboljšanj, saj je bistvenega pomena tako za varno, kot tudi udobno in brezskrbno kolesarjenje.

V kolesarski trgovini NewBike poudarjamo, da je ustrezno oblikovana kolesarska infrastruktura bistvenega pomena tako za varno kolesarjenje, kot tudi za urejen videz pokrajine

Delo projektantov, ki oblikujejo ali že zgolj samo sodelujejo pri nastajanju kolesarske infrastrukture, je izjemno zahtevno in obenem odgovorno. Njihovo delo dobiva v trenutnem času še večjo veljavo, saj smo v kolesarski trgovini NewBike priča vse večjemu povpraševanju po kolesih. Naglo porast zanimanja za kolesa lahko povežemo s širjenjem splošnega zavedanja o učinkih telesne dejavnosti na človekovo telesno in duševno zdravje, pa tudi s poudarjanjem pomena trajnostne mobilnosti in energetsko krizo, zaradi katere so cene naftnih derivatov vse višje.

V kolesarski trgovini NewBike se v skladu z navedenim zavzemamo, da mora kolesarska infrastruktura omogočati varno in brezskrbno vožnjo z kolesi za vse uporabnike, hkrati pa ne sme pretirano posegati v sam videz pokrajine. Verjetno se strinjate, da ne gre za nič kaj enostavno nalogo, kajne?

kolesarska trgovina

Je kolesarska infrastruktura pri nas razvita? V kolesarski trgovini NewBike smo mnenja, da ne dovolj

V kolesarski trgovini NewBike ocenjujemo, da se skladno z večanjem števila kolesarjev na naših cestah več kot opazno širi tudi kolesarska infrastruktura. V zadnjih nekaj letih je pri nas namreč nastalo ogromno novih kolesarskih povezav, vse več je tudi postajališč za kolesa. Toda vsemu navkljub v kolesarski trgovini NewBike menimo, da je prostora za izboljšave še veliko in da je razvoj kolesarske infrastrukture pri nas prepočasen, kajti enostavno ne dohaja novih trendov.

V kolesarski trgovini NewBike pa težavo ne vidimo samo v pomanjkanju nove kolesarske infrastrukture in vzdrževanju že obstoječe, temveč tudi v samih pomanjkljivostih v njenem oblikovanju, pri čemer se lahko zopet navežemo na uvodni del. Ravno pasti kolesarskega omrežja so tudi tema našega današnjega prispevka, katerim se bomo podrobneje posvetili in tudi navedli naše predloge za rešitve.

 

Med vožnjo z mestnimi kolesi NewBike lahko pri nas neredko naletimo na oviro na cestišču, ki je namenjeno kolesarjem

Prepričani smo, da lahko med vožnjo z mestnimi kolesi NewBike v vsakem večjem mestu pri nas naletimo na vsaj eno oviro na cestišču, ki je v skladu s prometno signalizacijo ali označbami na tleh namenjeno kolesarjem. Ovire so lahko zelo različne, vsem njim pa je skupno to, da močno ogrozijo našo varnost med vožnjo z mestnimi kolesi NewBike.

Ena prav takšnih so vsem znani nekoliko dvignjeni jaški in kanalizacijski pokrovi od asfaltne površine, kar še zdaleč ni tako nedolžno, kot se nam morda zdi na prvi pogled. Med vožnjo z mestnimi kolesi NewBike lahko namreč hitro pride do močnega padca, če po njih zapeljemo z višjo hitrostjo pa lahko tudi nepopravljivo zvijemo obroče pnevmatik ali poškodujemo vilice. Podobno oviro predstavljajo tudi betonski robniki, ki pogosto niso ustrezno poglobljeni.

Ena izmed neredkih ovir na cestišču, ki je namenjeno vožnji s kolesi NewBike, so prav tako vaze ali betonska korita za rože, pa tudi neustrezno postavljena prometna signalizacija, table in nepravilno parkirani avtomobili.

kolesa NewBike

Kako bi bilo potrebno poskrbeti za ovire na cestišču za nemoteno vožnjo z mestnimi kolesi NewBike?

Rešitev je v prvi vrsti odvisna od tega, za kakšno vrsto ovire na cestišču sploh gre. S tem pa so pogojeni tudi stroški, ki bi bili potrebni za zagotovitev nemotene vožnje s kolesi NewBike.

Najpomembnejši ukrep bi bil prav gotovo sanacija površin, namenjenim vožnji s kolesi NewBike. S preplastitvijo asfalta bi bile odpravljene razpoke in druge nepravilnosti, hkrati pa bi ravnine kolesarskih stez dvignili od višine jaškov in kanalizacijskih pokrovov. V tej fazi bi lahko poskrbeli tudi za ustrezno poglobitev betonskih robnikov, kar predstavlja težavo predvsem na prehodih med kolesarsko stezo in cesto. Prepričani smo, da s tem vožnja s kolesi NewBike ne bi bila zgolj veliko bolj varna, ampak za kolesarje tudi neprimerljivo prijetnejša, saj bi bilo bistveno manj tresljajev. Več o tem, kaj lahko za svojo varnost med vožnjo s kolesi NewBike storite sami, smo predstavili v prispevku, dosegljivem tukaj.

Naslednji pomemben ukrep bi bil nedvomno odstranitev vaz in betonskih korit za rože, odmik prometne signalizacije in tabel od površin, namenjenim vožnji s kolesi NewBike, pa tudi sprejetje ustreznih ukrepov za preprečevanje parkiranja avtomobilov na teh površinah.

 

Površine, namenjene vožnji z električnim kolesom, pri nas velikokrat niso ustrezno osvetljene – bodisi zaradi napak v električni napeljavi ali preprosto zato, ker osvetlitve tam nikoli sploh ni bilo

Izjemno pomembno je, da so površine, namenjene vožnji z električnim kolesom, ustrezno osvetljene, saj osvetlitev bistveno poveča varnost kolesarjev v poznih večernih, nočnih, pa tudi zgodnjih jutranjih urah. Osvetlitev ima velik pomen prav tako takrat, ko vladajo slabši svetlobni pogoji zaradi vremenskih razmer, kot je to na primer v meglenem ozračju.

Četudi imamo namreč na električno kolo že nameščeno svetilo, se v nobenem pogledu ne more primerjati z obcestnimi lučmi, ki svetlobo razpršijo na celotno površino kolesarske steze in ne zgolj na ozek snop pred nami, kot to velja za večino svetil na električnem kolesu. Obcestne luči omogočajo tudi to, da se med vožnjo z električnim kolesom počutimo udobneje in bolj sproščeno, saj nam ne bo potrebno ves čas skrbeti, da bi pred seboj nenadoma zagledali oviro in bi morali hitro zavirati ali spremeniti smer vožnje.

Na Nizozemskem je bila nedolgo nazaj na to temo izvedena tudi zelo zanimiva študija, ki je pokazala, da se lahko zaradi osvetlitve število nesreč z električnim kolesom zmanjša tudi kar za polovico (več o študiji si lahko preberete tu).

električno kolo

Osvetlitev površin za vožnjo z električnim kolesom je pri nas v veliki meri odvisna tudi od zakonodaje

Kot smo opozorili že v naslovu, ena največjih težav z osvetlitvijo površin za vožnjo z električnim kolesom pri nas je v tem, da le ta ni ustrezno vzdrževana, napake v električni napeljavi pa pogosto še dolgo po nastanku niso odpravljene. Še ena težava pa je v tem, da površine za vožnjo z električnim kolesom ponekod sploh niso osvetljene.

Vedno pa to tudi ni posledica pomanjkljivega oblikovanja kolesarske infrastrukture ali varčevanja, temveč je tako določeno s strani zakonodaje, pri čemer je glavni razlog svetlobno onesnaževanje. V skladu s tem kolesarske poti pri nas, ki so namenjene rekreativni vožnji z električnim kolesom, niti ne smejo biti osvetljene, osvetlitev pa je lahko postavljena zgolj znotraj urbanih področij in na območjih stika s cestnim prometom.

 

Infrastruktura za vožnjo z ženskim kolesom pri nas pogosto ni ustrezno vzdrževana

Ena izmed pomembnih pomanjkljivosti infrastrukture za vožnjo z ženskim kolesom pri nas je tudi ta, da pogosto ni ustrezno vzdrževana.

Seveda s tem ne mislimo zgolj na že omenjeno vzdrževanje električnih napeljav in občasno sanacijo asfaltnih površin, temveč tudi na čiščenje, ki ima največji pomen v drugi polovici leta.

žensko kolo

Kolesarske poti za vožnjo z ženskim kolesom bi morale biti prevozne v vsakem letnem času. Pa temu je tako?

Kot ste skoraj zagotovo opazili že tudi sami, kolesarske poti za vožnjo z ženskim kolesom pri nas pogosto niso ustrezno očiščene, kar predstavlja veliko težavo jeseni, ko prične odpadati listje z dreves, ki naredi podlago veliko bolj spolzko in lahko pomeni tudi resno grožnjo za varnost.

Še večjo težavo za vožnjo z ženskim kolesom pa predstavlja sneg na kolesarskih površinah, ki nam lahko v kombinaciji z ledom tudi povsem onemogoči kolesarjenje. V skladu s tem bi bilo potrebno bolj dosledno skrbeti za prevoznost kolesarskih poti za vožnjo z ženskim kolesom v vseh letnih časih, torej tudi v hladnejšem delu leta.