V vsakdanjem življenju, tako na delovnem mestu, kot v domačem okolju, smo vse bolj izpostavljeni stresu. Vse več vodilnih se zato odloča za izvedbo delavnice proti stresu, kjer svoje zaposlene naučijo, kako spoznati stres in kako se z njim spoprijemati. V zadnjem času so popularne team building delavnice za preprečevanje stresa na delovnem mestu. Team building delavnice proti stresu vključujejo različne tehnike sproščanja, predvsem pa se posamezniki naučijo, kako se uspešno spoprijeti s stresom. Poznamo mnoge oblike delavnic, ki pomagajo preprečevati stres:

 • delavnice proti stresu
 • delavnice aromaterapije
 • duhovne delavnice
 • delavnice ročnih del
 • delavnice govorice telesa
 • glasbene delavnice
 • delavnice javnega nastopanja
 • joga delavnice
 • delavnice hipnoze
 • delavnice komunikacije
 • delavnice meditacije
 • delavnice osebnostne rasti
 • delavnice o vrednotah
 • delavnice o strpnosti
 • delavnice sproščanja
 • delavnice samozavest

delavnice proti stresu

Kaj lahko vodilni, poleg organiziranja team building delavnice za preprečevanje stresa na delovnem mestu, še storijo za zaposlene?

Za preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu, se mora vsako vodstvo primerno izobraževati in svojim zaposlenim nuditi vse oblike pomoči, ki so na voljo. Vodilni se vse več poslužujejo organizacije team building delavnic s področja prepoznavanja simptomov stresa in obvladovanje le tega. Zelo dobra motivacija zaposlenih je tudi uvedba gibljivega delovnega časa, ki zaposlenim omogoča lažje usklajevanje časa, ki ga preživijo v službi in časa, ki je namenjen družini in prostemu času. Cilji poslovanja podjetja so pogosto lahko ogroženi, če so zaposleni pod hudim stresom, zato je smiselna uvedba rednih sestankov z vsemi zaposlenimi in sprotno reševanje konkretnih težav. Na delovnem mestu posameznika, je potrebno zagotoviti mirne kotičke, kamor se lahko zaposleni umaknejo, kadar jih moti hrup iz okolja in ne morejo zbrano delati.

delavnice proti stresu

Delavnice proti stresu na delovnih mestih, kjer delavci opravljajo sedeče delo

Na delovnih mestih, kjer se opravlja pretežno sedeče delo, je potrebno delavce spodbujati, da si med delom vzamejo čas in naredijo nekaj preprostih vaj za hrbtenico ali nekaj počepov. Motivacija v podjetju in premagovanje stresa na delovnem mestu, lahko poteka še na mnogo drugih načinov, vse je odvisno od fleksibilnosti vodilnih in na kakšen način bodo svoje ideje predstavili. V zadnjem času se pojavlja praksa, da vodilni svoje delavce spodbujajo, naj se na delovno mesto odpravijo peš, če je to le mogoče. Jutranji sprehod prav gotovo deluje sproščujoče in pomaga pri premagovanju stresa. Vsaj dvakrat na leto vodilni tudi organizirajo team building dogodke s športnimi igrami, za svoje ljudi pa tudi organizirajo najem dvorane za skupinske vadbe in uredijo najem prostora za izvedbo delavnice ali seminarja, ki vključuje vaje za premagovanje stresa in psihološko svetovanje, če je to potrebno.

Viri:
Harvey Mackay, Everybody wins when your reduce workplace stress
ETC Adriatic – team building ideje