Motivacija je ključ do uspeha! Zakaj je motivacija zaposlenih ključ do uspeha podjetja? Gotovo poznate kakšno podjetje, kjer so delavci zadovoljni, motivacija in vodenje gresta z roko v roki, med zaposlenimi in vodilnimi poteka komunikacija na visoki ravni, finančni cilji podjetja so ves čas doseženi v času, ki ga je podjetje postavilo. V takšnem podjetju so vodilni kmalu ugotovili, kaj je glavno načelo uspeha! Motivacija je ključ do uspeha! Cilji podjetja in cilji gospodarskih družb ne morejo biti doseženi, če pri odločanju ne sodelujejo tudi zaposleni. Pri tem pa imajo mnogi vodilni velike težave, saj ne znajo uskladiti vodenja in motiviranja. Motivacija zaposlenih je lahko zelo enostavna, lahko pa postane velik problem.motivacija je ključ do uspeha Pri tem je zelo pomembno, izobraževanje vodilnih in izobraževanje zaposlenih. Podjetja, ki dobro skrbijo za svoje delavce, vsaj dvakrat na leto organizirajo druženja, ki zaposlene še dodatno motivirajo za delo in spodbujajo medsebojno komunikacijo. Druženja zaposlenih so najpogosteje organizirana v obliki team building dogodkov, kjer potekajo kreativne delavnice, delavnice komuniciranja in podobno. Vodstvo organizatorjem team building dogodkov naročijo takšno obliko team buildinga, ki ga trenutno potrebujejo.

Motivacija je ključ do uspeha – ali so vodilni usposobljeni za vodenje in motiviranje zaposlenih?

Pogosto vodilni v podjetjih niso usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. Vzroki zato so mnogi, najpogosteje pa se vodilni, ko zasedejo višje delovno mesto, prenehajo izobraževati in slediti modernim trendom vodenja. Pri njihovem vodenju motivacija zaposlenih in motivacija za uspeh pogosto temeljita na metodah zastraševanja in kaznovanja, namesto na metodi spodbujanja in komuniciranja. Motivacija je ključ do uspeha pri vseh vodjih, ki svoje podrejene jemljejo kot odgovorne, odrasle osebe in verjamejo, da so sposobni opravljati svoje delo in jim zaupajo vodenje projektov.

Razvoj zaposlenih poteka v pravo smer, če imajo občutek, da so v podjetju cenjeni in da občutno prispevajo da se dosegajo cilji podjetja in obenem njegovi osebni cilji. Vodilni morajo imeti tudi pravo strategijo pri nagrajevanju. Motivacija in nagrajevanje zaposlenih je pomemben dejavnik za uspeh podjetja in delavce je bolje nagrajevati za dosežene rezultate, kot pa za trdo delo. Kajti mnogo zaposlenih lahko leta in leta trdo dela, a nikoli ne dosežejo vidnih rezultatov. To je pogosto posledica pomanjkanja motivacije ali pa okrnjene komunikacije v timu. Vsak vodja pa mora znati reagirati ob morebitnih manjših spodrsljajih zaposlenih in pokazati velikodušnost. Le tako jih bodo delavci cenili kadar bo prišlo do resne krize in bo kritika na mestu.

Viri:

http://blog.bonus.ly
https://www.thebalance.com